Trygghet og sikkerhet

Forebygging og håndtering av konfliktfylte situasjoner på institusjon

Kurset er rettet mot deg som jobber på barneverninstitusjon og handler om hvordan du forebygger og håndterer konflikter og hva du bør gjøre i etterkant av konfliktfylte situasjoner.

Start kurs

Les mer om kursene innen temaene «Skole» og «Psykisk helse».