Skole

Samarbeid mellom skole og barnevern

Kurset er relevant for deg som jobber i skolen, barneverntjenesten, barnevernsinstitusjon, fosterhjemstjenesten — og for fosterforeldre. Kurset handler blant annet om hvordan skole og barnevern bør samarbeide i bekymringssituasjoner, og hvordan du bør legge til rette og følge opp når barn med tiltak i barnevernet bytter skole.

Daglig oppfølging av skole på institusjon

Kurset retter seg i hovedsak mot deg som jobber på barnevernsinstitusjon, og særlig skoleansvarlig. Kurset tar for seg temaer som rutiner og tilrettelegging for daglig skoleoppfølging, arbeid med motivasjon og mestring og samarbeid med aktuelle instanser.

Start kurs

Les mer om kursene innen temaene «Psykisk helse» og «Trygghet og sikkerhet».