Psykisk helse

Daglig oppfølging av psykisk helse på institusjon

Kurset er rettet mot deg som jobber på barneverninstitusjon, og handler om de vanligste uttrykksformene for psykiske plager blant barn og hvordan du kan møte disse på en god måte.

Samarbeid mellom institusjon og psykiske helsetjenester

Kurset skal bidra til bedre samarbeid mellom helseansvarlig på barneverninstitusjon og barnevernsansvarlig i Barne- og ungdomspsykiatrien.

Start kurs

Les mer om kursene innen «Skole» og «Trygghet og sikkerhet».