Til leder

Slik gjennomfører din arbeidsplass kurset

For å få best mulig utbytte av kursene anbefaler vi at arbeidsplassen din gjennomfører opplæringen i større eller mindre grupper. Kursene tar utgangspunkt i filmsnutter som viser relevante situasjoner, og egner seg til å reflektere over egen praksis, og diskutere og lære av hverandre.

For å få størst mulig nytte av kursgjennomføringen finner du en veileder for ledere i kursportalen. Veilederen gir deg forslag til hvordan du kan tilrettelegge og følge opp kurset med diskusjonsoppgaver. Du kan tilpasse spørsmålene til de utfordringene og behovene som er mest aktuelle på din arbeidsplass.

I kursportalen har du også mulighet til å få oversikt over din gruppe av medarbeidere som tar eller har tatt kurset.

Start kurs